Phòng karaokePhòng karaokePhòng karaokeHOME CCLUBMón ăn Mới
CClub vipcard & vouchure
Thể lệ tham gia chương trình thẻ khách hàng thân thiết CCLUB
Quy định sử dụng thẻ: Thẻ do Hệ thống Cclub phát hành và chỉ có giá trị với người sở hữu thẻ. Quy đổi điểm: 100.000 Đồng = 1 Điểm Vui lòng xuất trình thẻ trước khi thanh toán để được hưởng ưu